श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी महोत्सव वर्ष ४६१ वे, दि.१० डिसेंबर २०२२ ते दि. १४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत संपन्न होत आहे.

सर्व मोरया भक्तानां आग्रहाचे निमंत्रण.        कार्यक्रम पत्रिका डाउनलोड करा (Download PDF) >>

श्रीक्षेत्र चिंचवड परिसरातील स्थळे

श्रीक्षेत्र चिंचवड परिसरातील स्थळे

  • श्रीमंगलमुर्ती वाड्याजवळ पुरातन श्रीधनेश्वर मंदिर आहे.
  • श्रीमंगलमुर्ती वाड्याजवळ क्रांतिकारक चाफेकर बंधूंचा वाडा पाहायला मिळतो.
  • श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी यांच्या संजीवन समाधी मंदिराशेजारी जिजाऊ उद्यान नावाची बाग आहे.
  • चिंचवडपासून जवळच २३ किलोमीटर अंतरावर आळंदी येथे संतश्रेष्ठ श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचे समाधीस्थान आहे.
  • १० किलोमीटर अंतरावर इंद्रायणी नदीच्या तीरावर देहू हे जगद्गुरू संत श्रीतुकाराम महाराजांचे जन्मस्थान आहे. .
  • जुन्या पुणे-मुंबई मार्गावर खोपोली येथे श्रीगगनगीरी महाराजांचा आश्रम आहे..
  • पवनानदीवर चिंचवड पासून ५४ किलोमीटर अंतरावर मोठे पवना धरण आहे.