महाप्रसाद आणि अन्नदान

महाप्रसाद:
श्रीक्षेत्र थेऊर मंदिरात दुपारी १२ ते २ वाजेपर्यंत भाविकांसाठी महाप्रसादाची सोय केलेली आहे. देवस्थानतर्फे ही व्यवस्था राबवली जाते. आपणही येथे अन्नदानासाठी विशेष देणगी देऊ शकता.

अन्नदान:
श्रीक्षेत्र थेऊर मंदिरात अन्नदानासाठी ज्या भविकांना विशेष देणगी देण्याची इच्छा आहे त्यांनी धान्य, वस्तू अथवा रोख रक्कम या स्वरुपात आपली देणगी संस्थानच्या कार्यालयात जमा करुन पोहोच पावती घ्यावी.

देणगी:
श्रीक्षेत्र थेऊर मंदिर परिसरातील चिंचवड देवस्थानच्या कार्यालयात रोख, वस्तुरूपाने अथवा धान्य स्वरूपात देणगी स्वीकारली जाते. भाविकांनी सोन्या चांदीच्या वस्तू कार्यालयात जमा करुन रीतसर पावती घेऊन जावी.