श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी महोत्सव वर्ष ४६१ वे, दि.१० डिसेंबर २०२२ ते दि. १४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत संपन्न होत आहे.

सर्व मोरया भक्तानां आग्रहाचे निमंत्रण.        कार्यक्रम पत्रिका डाउनलोड करा (Download PDF) >>

भाद्रपदी यात्रा / Bhadrapadi Yatra

भाद्रपद यात्रा - सकाळ (पुणे टुडे) २६ ऑगस्ट २०१४
भाद्रपदी यात्रा - २०१४ पालखी
पालखी - मंगलमूर्ती वाडा चिंचवड
श्री सुरेंद्र महाराज - मंगलमूर्ती वाडा चिंचवड
श्री सुरेंद्र महाराज - मंगलमूर्ती वाडा चिंचवड
पालखी - चिंचवड
पालखी - चिंचवड
पालखी - चिंचवड
पालखी - चिंचवड
पालखी - चिंचवड
पालखी - समाधी मंदिर चिंचवड
पालखी - समाधी मंदिर चिंचवड
गणपती - मोरया गोसावी मंदिर चिंचवड
गणपती - समाधी मंदिर चिंचवड
माघील बाजूचे गणपती - समाधी मंदिर चिंचवड
माघील बाजूचे गणपती - समाधी मंदिर चिंचवड
पुणे - मेयर चंचला कोद्रे
आरती - दगडूशेठ गणपती पुणे
मंगलमूर्ती - पुणे
पालखी - गणपती पुणे
पालखी - मोरगाव प्रवेश
मंगलमूर्ती पालखी आणि सुरेंद्र महाराज मोरगाव
मंगलमूर्ती पालखी - मोरगाव
मंगलमूर्ती पालखी - मोरगाव मंदिर
मंगलमूर्ती पालखी - पवळी
पालखी - मोरगाव
पालखी - टिपऱ्या मोरगाव
पालखी - महाप्रसाद मोरगाव
उद्धाटन सोहळा - मोरगाव
उद्धाटन सोहळा - मोरगाव
Water Purified Plant उद्धाटन सोहळा मोरगाव by सौ.सुनेत्राताई अजित पवार
Water Purified Plant - मोरगाव
सौ.सुनेत्राताई अजित पवार आणि ट्रस्टी
उद्धाटन सोहळा - मोरगाव
श्री मोरया गोसावी मूर्ती मोरगाव