भक्त निवास

भाविकांसाठी राहण्याची सोय:

भाविकांसाठी देवस्थानचे प्रशस्त भक्त निवास आहे. देवस्थानच्या कार्यालयात फोन करून अथवा पत्र व्यवहार करुन आरक्षण (बुकिंग) करता येते.

पत्र व्यवहारासाठी पत्ता:

चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट कार्यालय,
श्रीमयूरेश्वर मंदिर, मु. पो. मोरगाव, तालुका बारामती,
जिल्हा पुणें, महाराष्ट्र राज्य, पिनकोड - ४१२३०४
फोन नंबर: ०२११२ २७९९८६ / +९१ ९९२२८९०३०८

देणगी:

मंदिर परिसरातील चिंचवड देवस्थानच्या कार्यालयात रोख, वस्तुरूपाने अथवा धान्य स्वरूपात देणगी स्वीकारली जाते. भाविकांनी सोन्या चांदीच्या वस्तू कार्यालयात जमा करुन रीतसर पावती घेऊन जावी.