भक्त निवास

भाविकांसाठी राहण्याची सोय:

श्रीक्षेत्र सिद्धटेक मंदिरात भाविकांसाठी देवस्थानचे प्रशस्त भक्त निवास आहे. देवस्थानच्या कार्यालयात फोन करून अथवा पत्र व्यवहार करुन आरक्षण (बुकिंग) करता येते.

श्रीक्षेत्र सिद्धटेक आरक्षण (बुकिंग) साठी पत्ता:

व्यवस्थापक, श्री सिद्धिविनायक मंदिर,
सिद्धटेक (गाव देउळवाडी), चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट,
मु. सिद्धटेक, पो. जलालपूर, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर,
महाराष्ट्र राज्य, पिनकोड - ४१४४०३.
फोन नंबर: ९४२०९४४७३४