श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी महोत्सव वर्ष ४६१ वे, दि.१० डिसेंबर २०२२ ते दि. १४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत संपन्न होत आहे.

सर्व मोरया भक्तानां आग्रहाचे निमंत्रण.        कार्यक्रम पत्रिका डाउनलोड करा (Download PDF) >>

भक्त निवास

भाविकांसाठी राहण्याची सोय:

श्रीक्षेत्र सिद्धटेक मंदिरात भाविकांसाठी देवस्थानचे प्रशस्त भक्त निवास आहे. देवस्थानच्या कार्यालयात फोन करून अथवा पत्र व्यवहार करुन आरक्षण (बुकिंग) करता येते.

श्रीक्षेत्र सिद्धटेक आरक्षण (बुकिंग) साठी पत्ता:

व्यवस्थापक, श्री सिद्धिविनायक मंदिर,
सिद्धटेक (गाव देउळवाडी), चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट,
मु. सिद्धटेक, पो. जलालपूर, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर,
महाराष्ट्र राज्य, पिनकोड - ४१४४०३.
फोन नंबर: ९४२०९४४७३४