श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी महोत्सव वर्ष ४६१ वे, दि.१० डिसेंबर २०२२ ते दि. १४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत संपन्न होत आहे.

सर्व मोरया भक्तानां आग्रहाचे निमंत्रण.        कार्यक्रम पत्रिका डाउनलोड करा (Download PDF) >>

श्रीक्षेत्र सिद्धटेक परिसरातील स्थळे

श्रीक्षेत्र सिद्धटेक परिसरातील स्थळे:

  • श्रीक्षेत्र सिद्धटेक पासून २५ किलोमीटर अंतरावर राशीन येथे ऐतिहासीक यमाई देवीचे मंदीर आहे.
  • श्रीक्षेत्र सिद्धटेक पासून ४५ किलोमीटर अंतरावर कर्जत येथे रेहकूरी अभयारण्य आहे.

प्रदक्षिणा मार्ग विष्णू मंदिर