श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी महोत्सव वर्ष ४६१ वे, दि.१० डिसेंबर २०२२ ते दि. १४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत संपन्न होत आहे.

सर्व मोरया भक्तानां आग्रहाचे निमंत्रण.        कार्यक्रम पत्रिका डाउनलोड करा (Download PDF) >>

Astvinayak

सर्व अष्टविनायक स्थाने

स्वस्तिश्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम्‌ ।
बल्लाळं मुरुडं विनायक मढं चिंतामणी थेवरम्‌ ।
लेण्याद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्‍नेश्वरं ओझरम्‌ ।
ग्रामो रांजण संस्थित: गणपति: कुर्यात्‌ सदा मंगलम्‌

१. श्रीमयूरे‍श्वर मोरगांव         २. श्रीसिद्धिविनायक सिद्धटेक        ३.श्रीबल्लाळेश्‍वर पाली         ४. श्रीवरदविनायक महड        ५. श्रीचिंतामणी थेऊर        ६. श्रीगिरिजात्मज लेण्याद्री गणपती        ७. श्री विघ्नेश्वर ओझर         ८. श्रीमहागणपती रांजणगाव

अष्टविनायक नकाशा: