Contact

  श्रीक्षेत्र चिंचवड - मुख्य कार्यालय:

चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट
मंगलमूर्ती वाडा,
चिंचवडगाव,
पुणे, महाराष्ट्र, ४११०३३.
मोबाईल नं. (24/7) : ७७६८८८११३३
मोबाईल नं.: ९६०७१०६२६२
ई-मेल : chinchwaddeosthantrust@gmail.com

  श्रीक्षेत्र चिंचवड - समाधी मंदिर कार्यालय:

चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट
श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी मंदिर
चिंचवडगाव, पुणे, महाराष्ट्र, ४११०३३.
संपर्क: +९१ ७७९६६४१२७४

  श्रीक्षेत्र मोरगाव:

व्यवस्थापक, श्रीमयूरेश्वर मंदिर, चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट,
मु. पो. मोरगाव, तालुका बारामती,
जिल्हा पुणें, महाराष्ट्र राज्य, पिनकोड - ४१२३०४
फोन नंबर: +९१ ७४१०१०२७२१

  श्रीक्षेत्र सिद्धटेक:

व्यवस्थापक, श्रीसिद्धिविनायक मंदिर, सिद्धटेक (गाव देउळवाडी), ,
चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट,
मु. सिद्धटेक, पो. जलालपूर, तालुका कर्जत,
जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य, पिनकोड - ४१४४०३.
फोन नंबर: +९१ ७४१०१०४४२१

  श्रीक्षेत्र थेऊर:

व्यवस्थापक, श्रीचिंतामणी मंदिर,
चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट, मु. पो. थेऊर,
तालुका हवेली, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र, पिनकोड ४१२११०.
फोन: +९१ ७४१०१०३४२१

श्रीक्षेत्र मोरगाव, श्रीक्षेत्र सिद्धटेक, श्रीक्षेत्र थेऊर मंदिरात भाविकांसाठी देवस्थानचे प्रशस्त भक्त निवास आहे. देवस्थानच्या कार्यालयात फोन करून अथवा पत्र व्यवहार करुन आरक्षण (बुकिंग) करता येते.