श्रीमन् महासाधू श्रीमोरया गोसावी महाराज संजीवन समाधी महोत्सव वर्ष ४६१ वे, दि.१० डिसेंबर २०२२ ते दि. १४ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत संपन्न होत आहे.

सर्व मोरया भक्तानां आग्रहाचे निमंत्रण.        कार्यक्रम पत्रिका डाउनलोड करा (Download PDF) >>

नियम आणि अटी

प्रतिलीऱ्याधिकार

www. chinchwaddeosthan.org पाहण्यासाठी धन्यवाद.

या वेब साईट वरील माहिती पाहण्यासाठी अटी व नियम बंधनकारक आहे. सदरील माहितीमध्ये बदल झाल्यास चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट याला जबाबदार राहणार नाही. या वेब साईट वरील माध्यमातून येणाऱ्या वायरस जर आपल्या संगणकाला अथवा त्यावरील डेटा, इतर माहिती, साधने यांचे नुकसान झाल्यास चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट जबाबदार राहणार नाही. वरील नियम अमान्य असल्यास आपण बाहेर पडू शकता.

सर्व नियम आरक्षित आहेत

विश्वस्त मंडळ

चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट, मंगलमूर्ती वाडा, चिंचवडगाव, पूणे, महाराष्ट्र, ४११०३३.